Pro-Tes Mühendislik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
[zi_left.html]
Doğalgaz Tesisat Hizmetlerimiz
  

1989 den beri istanbulda igdaş gaz temini sağlamaktadir. Firmamız 1991 senesinden itibaren doğalgaz sektöründe proje ve tesisat faaliyetini sürdürmektedir. Yapılan doğalgaz tesisatları peşin ve vadeli olarak fiyatlandırılır. Daha detaylı bilgi için..

Bireysel (daire içi) yada Merkezi (kazan) izlemesi gereken yol şunlardır.

1. Sokağınızda doğal gaz olup olmadığı ve doğal gaz kullanıp kullanamayacağınız ALO DOĞAL GAZ 626 46 66 nolu telefondan öğreniniz.Firmamızı arayarak ta size yardımcı olabiliriz 0212 217 32 87

2. Apartman kat maliklerinin en az %51 çoğunluğu ile doğal gaza geçme kararı alınmalıdır. Bu karar apartman karar defterine işlenmelidir. (Dönüşüm istemeyen kat malikleri de ortak harcamalara arsa payı oranında katılmak zorundadır)

3. Apartman yönetim kurulu doğal gaz ve kalorifer tesisatını yaptırmak için teknik incelemeyi yapacak, teklifleri toplayıp inceleyip karar alacak bir heyet oluşturmalıdır.

4. Karar defterinin fotokopisi ile binanın bağlı bulunduğu İGDAŞ bölge müdürlüğü abone servislerine başvurularak abone sözleşmesi yapılır. (istenirse taksit yapılabilmektedir) Abone olunduğunda bina için İGDAŞ tarafından, abone numarası verilecektir.

5. Teklif edilen cihazlar incelenip güvenlik, işletme maliyeti ve ömür faktörleri de dikkate alınıp optimum teklifi veren firma ile sözleşme yapılır.

6. Apartman yönetimi anlaştıkları mühendislik firmasına abone numarasını ve binanın mimari projesini verecektir. (Proje yoksa mühendislik firması röleve çıkartacaktır)

7. Daire sahiplerinden nakit ve vadeli ödemeler toplanıp işi alan firmaya ödenir.

8. Mühendislik firması abone numarası İGDAŞ şartlarına uygun doğal gaz projesine başlar.

9. Proje onaylandıktan sonra genel müdürlük ilgili bölge müdürlüğüne projeyi gönderir. Bu arada tesisatçı firma ise başlama formu olarak adlandırılan belgeyi bölge müdürlüğüne verir.

10. Bölge müdürlüğü, proje merkezden geldiğinde aboneye haber vererek sayaç güvence sözleşmesinin yapılması için bina yöneticisini çağırır. Yönetici sözleşme için gereken tutarı toplayarak, damga pulu, apartman kaşesi ve abone numarası ile birlikte bölge müdürlüğüne başvurarak güvence sözleşmesini yapar.

11. Yapımcı firma tesisatı onaylı projeye göre yapar.

12. Projeci firma tesisatı test ettiğine dair proje mühendisi ve tesisat ustasının imzalarının bulunduğu test kağıtlarını bölge müdürlüğüne verir. Böylece içinde proje, güvence sözleşmesi ve test kağıtlarının bulunduğu dosya hazırlanmış olur.

14. Bölge müdürlüğü kontrol için firmaya gün verir. Kontrol mühendisi proje ve gaz tesisatının uygunluğunu kontrol eder.

15. Kontrol mühendisi onayı verdikten sonra firma sayacı alır ve bağlar. Daha sonra gaz açma ekibini ilgili müdürlükten alır. Ekip U manometre ile kaçak kontrolü yapar. Kaçak yoksa kontrol mühendisi, teknisyen, proje mühendisi, usta ve yöneticinin imzalarının bulunduğu gaz açma formu hazırlanır. Bu formdan yöneticiye, tesisatçıya, ustaya ve İGDAŞ'a birer kopya verilir. Gaz açılır.

  
  

Copyright © 1997-2009 Pro-Tes Müh.Hiz.Ltd.Şti.